Események

Országos kompetenciamérés:

május 25.

Gimnáziumi tanulmányi kirándulás:

május 27.

XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál

június 2-5.

A Diákönkormányzat napja a felső tagozaton:

június 6.

Ballagási ünnepség

június 15. 10 óra

Beiratkozás a 9. osztályba

június 22. 9-11 óra

Tanévzáró ünnepély:

június 22. 17 óra

Iskolai étkezés

Tantestület

Iskolavezetés:

Név: Tantárgy Osztályfőnökség

Kneifel Imre

igazgató

ének-zene, karnagy  

Németh Ágnes           
igazgatóhelyettes

kémia  

Berkesné Garami Katalin
igazgatóhelyettes

magyar, történelem  

Tanítók:

Koós Erika Altmárné Spindler Erika 1.a osztály
Pápai Erika Sütőné Ledniczky Valéria 1.é osztály
Jámbor Istvánné Szekeres Ágnes 2.a osztály
Kneifelné Laczkó Krisztina Linczerné Büki Boróka 2.é osztály
Filepné Simon Gyöngyi Szilvágyi Krisztina 3.a osztály
Feketéné Tóth Andrea Sárközy Katalin 3.é osztály
Geda Judit Sajtosné Tombor Katalin 4.a osztály
Gottliebné Kálmán Terézia Péterné Hollai Enikő 4.é osztály

Tanárok:

Név: Tantárgy  Osztályfőnökség
Bakics Lívia olasz nyelv  
Berényi Irén angol nyelv  
Borbás Károly ének-zene, karnagy  
Csiszárné Juhász Ella matematika
Dávidné Horváth Enikő történelem, művészettörténet
Dorgai József biológia, testnevelés
 
Feke Mariann ének-zene, karnagy 11. osztály
Galambos Éva angol, ének-zene 8.a osztály
Helesfai Marcell földrajz, testnevelés  
Horváth Annamária testnevelés
Horváthné Filep Csilla matematika, fizika, informatika  6.é osztály
Kapásné Lévai Edit ének-zene, karnagy  
Kardosné Szijj Ildikó német  6.a osztály
Kiffer Zoltánné matematika, kémia  
Kneifel András informatika  
Koháriné Pásztor Beáta magyar
Koósné Schubert Éva fejlesztő pedagógus  
Kozáry Ferenc dráma  
Kőszeginé Balogh Erika német
Lakosné Szemeti Ágnes történelem, honismeret, erkölcstan 7.a osztály
Magyar Anita német
Nemes Szabolcs
angol  
Németh Ágnes kémia  
Nyakas Krisztina magyar, történelem 5.é osztály
Pfisztner Mihály technika  
Polgár Zoltánné ének-zene, karnagy 8.é osztály 
Pollermanné Fata Ilona magyar, történelem, filozófia 12. osztály
Raitsits Tivadar olasz, etika 9. osztály
Samuné Trautmann Helga angol, testnevelés  
Szabóné Csörnyi Rita matematika, fizika  10. osztály
Szaniszló Ágnes földrajz, rajz, média
Szendrődiné Balogh Edit történelem, informatika, könyvtár 7.é osztály
Tóthné Kiss Gabriella magyar, tanító, dráma
5.a osztály
Tujnerné Csók Zsuzsanna biológia, testnevelés  

 

 

A művészeti iskola tanárai:

Cserta Gábor néptánc, folklór
Kneifelné Laczkó Krisztina néptánc
Molnár Gábor néptánc, folklór
Mózesné Kulánda Nikolette néptánc, folklór
Kneifel György népzene
Mészáros Erzsébet népzene

Nádasdy Fanni

népi ének
Koós Erika drámajáték
Szekeres Ágnes drámajáték

 

Novák Edith festészet  
   

 

 

 

Iskolanyitogató

Alapítvány

Kérjük, támogassák iskolánk alapítványát!

Az alapítvány adószáma:
 
19095279-1-07
 
Az alapítvány számlaszáma:

10200232-29373752

Ezekkel az adományokkal Önök is segíteni tudják diákjaink tanulmányi versenyeken és  kórusfesztiválokon való részvételét; oktatási eszközök, bútorok vásárlását; erdei iskolák és nyári táborok szervezését. 

Közlekedj biztonságosan!

 

e-book

Tehetségpont