Események

Ügyeleti napok:
minden szerdán 8-13 óra
Pót-, osztályozó és különbözeti vizsga
2015. augusztus 24.8 óra
Csibenap az 5. évfolyam számára:
2015. augusztus 31.

Tanévnyitó ünnepség:
2015. szeptember 1. 8 óra

Étkezés lemondása

Tantestület

 

Iskolavezetés:

Név: Tantárgy Osztályfőnökség

Kneifel Imre

igazgató

ének-zene, karnagy  

Németh Ágnes           
igazgatóhelyettes

kémia  

Berkesné Garami Katalin
igazgatóhelyettes

magyar, történelem  

Tanítók:

Filepné Simon Gyöngyi Szilvágyi Krisztina 2.a osztály
Feketéné Tóth Andrea Sárközy Katalin 2.é osztály
Geda Judit Sajtosné Tombor Katalin 3.a osztály
Gottliebné Kálmán Terézia Péterné Hollai Enikő
3.é osztály
Koós Erika Altmárné Spindler Erika 4.a osztály
Pápai Erika Sütőné Ledniczky Valéria 4.é osztály
Jámbor Istvánné Szekeres Ágnes 1.a osztály
Kneifelné Laczkó Krisztina Kispál Orsolya 1.é osztály

Tanárok:

Név: Tantárgy  Osztályfőnökség
Czirbus Istvánné biológia, testnevelés  
Csemák Zoltán informatika
Dávidné Horváth Enikő történelem, művészettörténet
Dorgai József biológia, testnevelés
 
Feke Mariann ének-zene, karnagy 10. osztály
Galambos Éva angol, ének-zene 7.a osztály
Horváth Annamária testnevelés
Horváthné Filep Csilla matematika,fizika,informatika  5.é osztály
Kapásné Lévai Edit ének-zene, karnagy  
Kardosné Szijj Ildikó német  5.a osztály
Kiffer Zoltánné matematika, kémia  
Kneifel András informatika  
Koháriné Pásztor Beáta magyar
Kozáry Ferenc dráma  
Kőszeginé Balogh Erika német, födrajz
Lakosné Szemeti Ágnes történelem, honismeret, erkölcstan 6.a osztály
Magyar Anita német
Nemes Szabolcs
angol  
Németh Ágnes kémia  
Nyakas Krisztina magyar, történelem 8.é osztály
Pfisztner Mihály technika  
Polgár Zoltánné ének-zene, karnagy 7.é osztály 
Pollermanné Fata Ilona magyar, történelem, filozófia 11. osztály
Raitsits Tivadar olasz, etika 12. osztály
Samuné Trautmann Helga angol, testnevelés 8.b osztály
Szabóné Csörnyi Rita matematika, fizika  9. osztály
Szakály Mónika olasz
Szaniszló Ágnes földrajz, rajz, média
Szendrődiné Balogh Edit történelem, informatika, könyvtár 6.é osztály
Tóthné Kiss Gabriella magyar, tanító, dráma
8.a osztály
Tujnerné Csók Zsuzsanna biológia, testnevelés  

 

 

A művészeti iskola tanárai:

Molnár Gábor néptánc
Ulánda Nikolette néptánc, folklór
Kneifelné Laczkó Krisztina néptánc
Kneifel György népzene
Szakály Mónika népzene
Berki Lilla népi ének
Koós Erika drámajáték
Tóthné Kiss Gabriella drámajáték
Szekeres Ágnes drámajáték

 

Novák Edith festészet  
   

 

 

 

Alapítvány

Kérjük, támogassák iskolánk alapítványát!

Az alapítvány adószáma:
 
19095279-1-07
 
Az alapítvány számlaszáma:

10200232-29373752

Ezekkel az adományokkal Önök is segíteni tudják diákjaink tanulmányi versenyeken és  kórusfesztiválokon való részvételét; oktatási eszközök, bútorok vásárlását; erdei iskolák és nyári táborok szervezését. 

Közlekedj biztonságosan!

 

e-book

Tehetségpont