Események

Papírgyűjtés:

2014. október 13-15.

Fogadóóra a felső tagozaton:

2014. október 14. 17 óra

Csibeavatás és sulibuli:

2014. október 17. 17-20 óra

Móra 80 - irodalmi vetélkedő a felső tagozaton:

2014. október 20. 15 óra

Az ifjúsági hangversenybérlet első előadása:

2014. október 21. 12 óra

Tantestület

 

Iskolavezetés:

Név: Tantárgy Osztályfőnökség

Kneifel Imre

igazgató

ének-zene, karnagy  

Sepseiné Nagy Aranka             
igazgatóhelyettes

történelem, etika, pszichológia  

Berkesné Garami Katalin
igazgatóhelyettes

magyar, történelem  

Tanítók:

Filepné Simon Gyöngyi Szilvágyi Krisztina 2.a osztály
Feketéné Tóth Andrea Sárközy Katalin 2.é osztály
Geda Judit Sajtosné Tombor Katalin 3.a osztály
Gottliebné Kálmán Terézia Péterné Hollai Enikő
3.é osztály
Koós Erika Altmárné Spindler Erika 4.a osztály
Pápai Erika Sütőné Ledniczky Valéria 4.é osztály
Jámbor Istvánné Szekeres Ágnes 1.a osztály
Kneifelné Laczkó Krisztina Kispál Orsolya 1.é osztály

Tanárok:

Név: Tantárgy  Osztályfőnökség
     
Andorkáné Cser Erika fejlesztő pedagógus  
Czirbus Istvánné biológia, testnevelés  
Csemák Zoltán informatika
Dorgai József biológia, testnevelés
 
Feke Mariann ének-zene, karnagy 10. osztály
     
Galambos Éva angol, ének-zene 7.a osztály
Horváthné Filep Csilla matematika,fizika,informatika  5.é osztály
Kapásné Lévai Edit ének-zene, karnagy  
Kardosné Szijj Ildikó német  5.a osztály
Kiffer Zoltánné matematika, kémia  
Kneifel András informatika  
Kozáry Ferenc dráma  
Lakosné Szemeti Ágnes történelem, honismeret, erkölcstan 6.a osztály
Nemes Szabolcs
angol  
Németh Ágnes kémia  
Nyakas Krisztina magyar, történelem 8.é osztály
     
Pfisztner Mihály technika  
Polgár Zoltánné ének-zene, karnagy 7.é osztály 
Pollermanné Fata Ilona magyar, történelem, filozófia 11. osztály
Raitsits Tivadar olasz 12. osztály
Samuné Trautmann Helga angol, testnevelés 8.b osztály
Szabóné Csörnyi Rita matematika, fizika  9. osztály
Szaniszló Ágnes földrajz, rajz, média
Szendrődiné Balogh Edit történelem, informatika, könyvtár 6.é osztály
Tóthné Kiss Gabriella magyar, tanító, dráma
8.a osztály
Tujnerné Csók Zsuzsanna biológia, testnevelés  


 

 

 

A művészeti iskola tanárai:

Molnár Gábor néptánc
Ulánda Nikolette néptánc, folklór
Kneifelné Laczkó Krisztina néptánc
Kneifel György népzene
Szakály Mónika népzene
Berki Lilla népi ének
Koós Erika drámajáték
Tóthné Kiss Gabriella drámajáték
Szekeres Ágnes drámajáték

 

Szaniszló Ágnes grafika
Novák Edith festészet

 

 

 

Alapítvány

Kérjük, támogassák iskolánk alapítványát!

Az alapítvány adószáma:
 
19095279-1-07
 
Az alapítvány számlaszáma:

10200232-29373752

Ezekkel az adományokkal Önök is segíteni tudják diákjaink tanulmányi versenyeken és  kórusfesztiválokon való részvételét; oktatási eszközök, bútorok vásárlását; erdei iskolák és nyári táborok szervezését. 

Közlekedj biztonságosan!

 

e-book

Tehetségpont