Események

Papírgyűjtés:
2017. április 3-6.
Vers-és prózamondó verseny a felső tagozaton:
2017. április 5. 14:30
Felső tagozatos történelemverseny:
2017. április 12.
Tavaszi szünet:
2017. április 13-18.
Beiratkozás az első évfolyamra:
2017. április 20-21.
Kórusfwsztivál:
2017. április 20-23.
Tanítás nélküli munkanap:
2017. április 22.
"Szállj elő zöldág..."néptánctalálkozó:
2017. április 23.
Fogadóóra a felső tagozaton:
2017. április 25. 17 óra
Ifjúsági hangverseny:
2017. május 3.

Iskolanyitogató

iskolanyitogato 2016 kicsi

Iskolai étkezés

Iskolai közösségi szolgálat

Tantestület

osztaly 00025

 

Iskolavezetés:

Név: Tantárgy Osztályfőnökség

Kneifel Imre

igazgató

ének-zene, karnagy

Németh Ágnes           
igazgatóhelyettes

kémia, természetismeret

Berkesné Garami Katalin
igazgatóhelyettes

magyar, történelem  

 

Tanítók:

Koós Erika Altmárné Spindler Erika 2.a osztály
Pápai Erika Sütőné Ledniczky Valéria 2.é osztály
Szekeres Ágnes Bangó Éva 3.a osztály
Kneifelné Laczkó Krisztina Linczerné Büki Boróka 3.é osztály
Filepné Simon Gyöngyi Szilvágyi Krisztina 4.a osztály
Feketéné Tóth Andrea Sárközy Katalin 4.é osztály
Geda Judit Sajtosné Tombor Katalin 1.a osztály
Péterné Hollai Enikő Sárközi Cecília 1.é osztály

 

Tanárok:

Név: Tantárgy  Osztályfőnökség
Berényi Irén angol nyelv
Bognár Máté magyar  
Borbás Károly ének-zene
Csiszárné Juhász Ella matematika
Csukovicsné Juhász Andrea történelem  
Dávidné Horváth Enikő történelem, művészettörténet
Dorgai József biológia
Feke Mariann ének-zene, karnagy 12. osztály
Galambos Éva angol, ének-zene 5.a osztály
Helesfai Marcell földrajz, testnevelés  
Horváth Annamária testnevelés 9. osztály, megbízott of.
Horváthné Filep Csilla matematika, fizika, informatika  7.é osztály
Kardosné Szijj Ildikó német 7.a osztály
Kiffer Zoltánné matematika, kémia  
Kneifel András informatika  
Koháriné Pásztor Beáta magyar
Koósné Schubert Éva fejlesztő pedagógus  
Kozáry Ferenc dráma  
Kőszeginé Balogh Erika német
Lakosné Szemeti Ágnes történelem, honismeret, erkölcstan 8.a osztály
Nemes Szabolcs
angol
Németh Ágnes kémia  
Nyakas Krisztina magyar, történelem 6.é osztály
Pfisztner Mihály technika
Polgár Zoltánné ének-zene, karnagy 5.é osztály 
Pollermanné Fata Ilona magyar, történelem, filozófia  
Raitsits Tivadar olasz, etika 10. osztály
Samuné Trautmann Helga angol, testnevelés  
Szabóné Csörnyi Rita matematika, fizika  11. osztály
Szaniszló Ágnes földrajz, rajz, média
Szendrődiné Balogh Edit történelem, informatika, könyvtár 8.é osztály
Tóthné Kiss Gabriella magyar, tanító, dráma
6.a osztály
Tujnerné Csók Zsuzsanna biológia, testnevelés

 

A művészeti iskola tanárai:

Cserta Gábor néptánc, folklór
Kneifelné Laczkó Krisztina néptánc
Molnár Gábor néptánc, folklór
Mózesné Kulánda Nikolette néptánc, folklór
Kneifel György népzene
Mészáros Erzsébet népzene

Nádasdy Fanni

népi ének
Koós Erika drámajáték
Szekeres Ágnes drámajáték

Novák Edith festészet

 

Alapítvány

Kérjük, támogassák iskolánk alapítványát!

Az alapítvány adószáma:
 
19095279-1-07
 
Az alapítvány számlaszáma:

10200232-29373752

Ezekkel az adományokkal Önök is segíteni tudják diákjaink tanulmányi versenyeken és  kórusfesztiválokon való részvételét; oktatási eszközök, bútorok vásárlását; erdei iskolák és nyári táborok szervezését. 

Közlekedj biztonságosan!

 

e-book

Tehetségpont